Імміграційне право

Однiєю з спеціалізацій нашої компанії є імміграційне право. Наші юристи нададуть Вам кваліфіковану юридичну допомогу з усіх питань, що стосуються перебування іноземців на території України, імміграції та правового захисту.

Вид на проживання в Україні
Громадянство України
Реєстрація іноземців
Правовий захист іноземців

Ми надамо Вам сприяння в реєстрації (ліквідації) підприємств, отриманні дозволу на працевлаштування іноземних громадян, допоможемо в отриманні ліцензій (транспортної, будівельної, медичної, туристичної і т.д.).

У комплекс наших послуг входять юридичні послуги в сфері інтелектуального права, а саме:

оформлення патентів, реєстрація торгових марок та авторських прав.

Ми також надаємо послуги з представництва інтересів в судах (цивільні, господарські, адміністративні та трудові спори).

Крім того, ми допомагаємо при реєстрації транспортних засобів (автомобілів) в органах ДАІ та МРЕВ, а також митних органах.

 

 

 

 

Вид на проживання в Україні

 • Оформлення постійного виду на проживання в Україні
 • Оформлення тимчасової посвідки на проживання в Україні
 • Отримання громадянства України
 • Реєстрація іноземців а ОВІРі
 • Правовий захист інтересів іноземних громадян та осіб без громадянства.

Посвідка на постійне проживання в Україні

Іноземці та особи без громадянства, які прибувають в Україну (або залишаються в Україні) з метою постійного проживання, повинні отримати дозвіл на імміграцію відповідно до законодавства України. Таким чином, для отримання постійного виду на проживання в Україні, іноземні громадяни спочатку повинні отримати дозвіл на імміграцію в Україну. Відзначимо, що дозвіл на імміграцію надається в межах квоти імміграції.

Квота імміграції встановлюється Кабінетом Міністрів України за категорією іммігрантів:

1. Діячі науки і культури, імміграція яких відповідає інтересам України.

2. Висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України.

3. Особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США, зареєстровану в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

4. Особи, які є рідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України.

5. Особи, які раніше перебували в громадянстві України.

6. Батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти.

7. Особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня надання їм статусу біженців в Україні чи притулок в Україні, а також їхні батьки, чоловіки (дружини) та неповнолітні діти, які проживають разом з ними.

Дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції надається:

1. Одному з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він знаходитися в шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітям і батькам громадян України.

2. Особам, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України.

3. Особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням.

4. Особам, імміграція яких становить державний інтерес для України.

5. Закордонним українцям, подружжям закордонних українців, їх дітям у разі їх спільного в'їзду та перебування на території України.

Етапи отримання Постійного виду на проживання в Україні:

1-й етап. Отримання дозволу на імміграцію.

Для надання дозволу на імміграцію до заяви додається наступні документи:

 • 3 фотографії
 • Копія документа, що посвідчує особу
 • Документ про місце проживання особи
 • Відомості про склад сім'ї, копія свідоцтва про шлюб (якщо особа, яка подає заяву, перебуває в шлюбі)
 • Документ про те, що особа не є хворою на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманією або інфекційним захворюваннями, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.

Вимоги пункту 5 не поширюється на:

 • Одного з подружжя (що має право на дозвіл на імміграцію поза квотою), якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, а також на дітей і батьків громадян України.
 • Осіб, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням.

2-й етап. Отримання Виду на проживання.

Після отримання дозволу на імміграцію, іноземці, для безпосереднього оформлення Віда на проживання, повинні подати в районний ВВІР наступні документи:

 • Заява встановленого Державним департаментом у справах у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (далі - Департамент) зразка.
 • Копія паспортного документа з імміграційною візою
 • Копія рішення про надання дозволу на імміграцію
 • Квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує наявність пільг щодо його сплати.

Заяви про надання дозволу на імміграцію подаються:

 • Особами, які постійно проживають за межами України, - до дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном за місцем їх постійного проживання.
 • Особами, які перебувають в Україні на законних підставах, - до органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції за місцем їх проживання.

Якщо іммігрує один з батьків, якого (яку) супроводжують неповнолітні діти, він (вона) повинен надати заяву чоловіка (дружини), посвідчену нотаріально, про те, що він (вона) не заперечує проти імміграції дітей разом з батьком (матір'ю). У разі відсутності такої згоди батько (мати) повинен подати рішення відповідного державного органу про перебування дітей при батькові (матері). Дане рішення має бути легалізоване консульською установою України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

Посвідка на тимчасове проживання в Україні

Для оформлення Тимчасового дозволу на проживання в територіальній орган Державної міграційної служби України (далі - «ГМС України») за місцем проживання іноземця або особи без громадянства заявником подаються такі документи:

1. Заява встановленої форми

2. Клопотання приймаючої сторони

3. Фотокартки

4. Паспортний документ з перекладом

5. Документи на житло для реєстрації

6. Копія наказу про призначення відповідальних осіб

7. Копія паспорта приймаючої сторони

8. Квитанції про сплату послуг ВВІРу і державного мита за видачу Тимчасового дозволу на проживання.

Крім вищевказаних документів, додатково надаються:

1. Для осіб, які прибули в Україну для працевлаштування:

 • Дозвіл на працевлаштування.

2. Для осіб, які прибули в Україну для участі в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги:

 • Реєстраційна картка проекту міжнародної технічної допомоги
 • Ви будете отримувати, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України.

3. Для осіб, які прибули в Україну для роботи в релігійних організаціях на території України:

 • Документи, що підтверджують реєстрацію організації в установленому порядку
 • Ви будете отримувати, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України.

4. Для осіб, які прибули в Україну для роботи у філії, відділенні, представництві або інший структурний осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави:

 • Документи, що підтверджують реєстрацію організації в установленому порядку
 • Ви будете отримувати, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України.

5. Для осіб, які прибули в Україну для роботи в представництві іноземного підприємства:

 • Документи, що підтверджують реєстрацію організації в установленому порядку
 • Ви будете отримувати, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України.

6. Для осіб, які прибули в Україну для роботи у філії або представництві іноземного банку:

 • Документи, що підтверджують реєстрацію банку в установленому порядку
 • Ви будете отримувати, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України.

7. В інших випадках, якщо це передбачено міжнародними договорами України:

 • Документи, що підтверджують реєстрацію приймаючої сторони в установленому законодавством порядку
 • Копія запрошення приймаючої сторони, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадянство України

Іноземний громадянин або особа без громадянства може отримати громадянство України за наявності підстав і в порядку, встановленому Законом України «Про громадянство України» (далі по тексту - Закон) та іншими нормативно-правовими актами.

Порядок отримання громадянства України

Особі, яка має на це право і бажає отримати громадянство України, необхідно звернутися в Управління, відділ (сектор) міграційної служби в районі, районі в місті, місті обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення, а особі, яка проживає постійно за кордоном - в дипломатичне представництво або консульська установа України за кордоном, з визначеними законодавством відповідним пакетом документів.

Підстави для отримання громадянства

Згідно ст. 6 Закону, громадянство України набувається:

За народженням.

Перелік необхідних документів

Для отримання громадянства України особою, батьки (один з них) якої на момент її народження були громадянами України, один з батьків подає такі документи:

 • Заява встановленого зразка про оформлення громадянства України;
 • Копія свідоцтва про народження особи;
 • Копія паспорта громадянина України або іншого передбаченого законом документа, що підтверджує факт перебування одного з батьків особи у громадянстві України, на момент його народження.

За територіальною походження.

Перелік необхідних документів

Для отримання громадянства України, особа, яка сама чи один з батьків або бабуся або дідусь якого до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України «Про правонаступництво України», або на інших територіях, що входили на момент їх народження до складу Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), подає такі документи:

 • Заява встановленого зразка про оформлення громадянства України;
 • Дві фотографії (розміром 35 х 45 мм);
 • Один з таких документів:

    Декларацію про відсутність іноземного громадянства - для осіб без громадянства;

    Зобов'язання припинити іноземне громадянство - для іноземців;

     Декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, від іноземного громадянства разом з документом, що підтверджує надання особі статусу біженця або притулок в Україні - для іноземців, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні;

                Заява про зміну громадянства - для іноземців, які є громадянами країн, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих країн одночасно з набуттям громадянства України;

             Копія свідоцтва про народження особи або інший документ, що підтверджує факт народження заявника (кого-небудь з вищевказаних осіб) на територіях, зазначених вище, а також, при необхідності, інші документи, що підтверджують родинні зв'язки заявника відповідно з батьком чи матір'ю або бабусею чи дідусем - уродженцями вищевказаних територій.

У разі відсутності документів, що підтверджують факт постійного проживання або народження особи (осіб) до 24 серпня 1991 року на вищевказаних територіях, або відсутності документів, що підтверджують відповідні родинні стосунки, для оформлення громадянства подається відповідне рішення суду.

Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням неповнолітньою дитиною разом з одним із батьків, який оформлює громадянство України відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону, один з батьків дитини вказує про це у своїй заяві, до якої додає:

 • Заява про згоду дитини віком від 14 до 18 років на отримання
 • Копію свідоцтва про народження дитини.

Внаслідок прийняття до громадянства.

Перелік необхідних документів

Для отримання громадянства України особа (за винятком іноземців та осіб без громадянства, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні або притулок в Україні; які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки і отримали дозвіл на імміграцію; які мають виняткові заслуги перед Україна і прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України), подає такі документи:

 • Заява встановленого зразка про оформлення громадянства України;
 • Три фотографії (розміром 35 x 45 мм);
 • Один з таких документів:
 • Декларацію про відсутність іноземного громадянства - для осіб без громадянства;
 • Зобов'язання припинити іноземне громадянство - для осіб без громадянства;
 • Заява про зміну громадянства - для іноземців, які є громадянами країн, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих країн одночасно з набуттям громадянства України.
 • Один з таких документів:
 • Документ, що підтверджує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом п'яти років - для осіб, які в'їхали в Україну іноземцями (копія паспортного документа);
 • Документ, що підтверджує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом трьох років з моменту в'їзду в Україну, разом з документом, який підтверджує, що особа в'їхало в Україну як особа без громадянства - для осіб, які в'їхали в Україну як особи без громадянства (копія паспорта громадянина колишнього СРСР1974 року народження, або копія проїзного документа особи без громадянства, або копія посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон);
 • Один з таких документів:
 • Копія документа, що підтверджує отримання дозволу на імміграцію в Україну;
 • Копія паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про прописку на території України або для іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну на постійне місце проживання до набрання чинності Законом України «Про імміграцію» - копію посвідки на постійне проживання;
 • Один з таких документів:
 • Документ про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування, який видається в Україні керівником навчального закладу, місцевим органом виконавчої влади України або виконавчим органом місцевого самоврядування;
 • Копію атестата або виписку із залікової відомості диплома - для особи, яка має документ про закінчення навчального закладу з вивченням української мови;
 • документ, що підтверджує інвалідність - для особи, яка має фізичні вади (сліпий, глухий, німий);
 • документ про наявність законних джерел існування протягом останніх шести місяців на момент подачі заяви про прийняття до громадянства України. У разі подання особою документа про наявність власних фінансових заощаджень, сума коштів на банківському рахунку повинна бути не менше, ніж дванадцять прожиткових мінімумів на одну особу (виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого на момент подачі заяви про прийняття до громадянства України).

Для прийняття до громадянства України особа, яка перебуває в шлюбі з громадянином України понад два роки, отримала дозвіл на імміграцію, подає документи, передбачені пунктами «а» - «в», «д» - «ж» попереднього списку, а також:

 • копію документа, що підтверджує перебування чоловіка (дружини) особи в громадянстві України;
 • документ, що підтверджує перебування особи в шлюбі з громадянином України терміном понад два роки.

Умовами набуття громадянства України шляхом «прийняття до громадянства» є:

 • визнання і дотримання Конституції України та законів України.
 • Надання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців).
 • Безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років. Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають в шлюбі з громадянином України понад два роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті.
 • Отримання дозволу на імміграцію.
 • Володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі).
 • Наявність законних джерел існування. Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.

Внаслідок поновлення у громадянстві.

       Перелік необхідних документів

Для оформлення поновлення у громадянстві України особа, яка після припинення громадянства України, набула іноземне громадянство (підданство), повернулося в Україну на постійне місце проживання (ч. 2 ст. 10 Закону), подає такі документи:

 • Заява про поновлення у громадянстві України;
 • Три фотографії (35 x 45 мм);
 • Довідку про припинення громадянства України або інший документ, що підтверджує припинення громадянства України;
 • Копію документа, що підтверджує постійне проживання особи н території України;
 • Один з таких документів:
 • Зобов'язання припинити іноземне громадянство - для іноземців;
 • Декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, від іноземного громадянства разом зразка з документом, що підтверджує надання особі статусу біженця в Україні або притулок в Україні;
 • Заява про зміну громадянства - для іноземців, які є громадянами країн, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих країн одночасно з набуттям громадянства України.

Внаслідок усиновлення.

Перелік необхідних документів

Для оформлення набуття громадянства України дитиною, яку усиновляють громадяни України (ч. 1 ст. 11 Закону), один з усиновителів подає такі документи:

 • Заява встановленого зразка про оформлення громадянства України дитини;
 • Дві фотографії (розміром 35x45 мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років;
 • Декларацію про те, що дитина є іноземцем або особою без громадянства;
 • Копію рішення суду або дипломатичного представництва чи консульської установи України про усиновлення дитини або рішення органу країни, на території якої проживає дитини, про усиновлення дитини, яке визнається дійсним в Україні;
 • Копію свідоцтва про народження дитини;
 • Заява дитини віком від 14 до 18 років про згоду на набуття громадянства України;
 • Копії паспортів громадян України або інших документів, що підтверджують перебування усиновителів дитини (одного усиновителя, якщо дитину усиновила одна особа) у громадянстві України.

Внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя.

Перелік необхідних документів

Для оформлення набуття громадянства України дитиною, над якою встановлено опіку чи піклування і опікуном чи піклувальником призначено громадянина України (ч. 1 ст. 12 Закону), опікун або піклувальник дитини подає:

 • Заява встановленого зразка про оформлення громадянства України дитини;
 • Дві фотографії (розміром 35x45 мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років;
 • Копію свідоцтва про народження дитини;
 • Декларацію про те, що дитина є іноземцем або особою без громадянства;
 • Копію рішення органу опіки та піклування або копію рішення суду про встановлення над дитиною опіки чи піклування;
 • Заява дитини віком від 14 до 18 років про згоду на набуття громадянства України;
 • Копію паспорта громадянина України або інших документів, що підтверджують перебування опікуна чи піклувальника дитини у громадянстві України.

Внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки.

Перелік необхідних документів

Для оформлення набуття громадянства України особою, яка проживає в Україні на законних підставах, визнана судом недієздатною, над яким встановлено опіку громадянина України (ст. 13 Закону), опікун даної особи подає:

 • Заява встановленого зразка про оформлення громадянства України такій особі;
 • Дві фотографії (розміром 35x45мм) особи, визнаного судом недієздатним;
 • Копію рішення суду про встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;
 • Копію паспорта громадянина України або інших документів, що підтверджують перебування опікуна особи, яка визнана судом недієздатною, у громадянстві України;
 • Документ, що підтверджує проживання особи, яка визнана судом недієздатною і над яким встановлено опіку, на території України.

У зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

Перелік необхідних документів

Для оформлення набуття громадянства України дитиною, яка є іноземцем, один із батьків якої є громадянином України, а другий - іноземцем (ч. 4. ст. 14 Закону), один з батьків дитини, який є громадянином України, подає такі документи:

 • Заява встановленого зразка про оформлення громадянства України дитини;
 • Дві фотографії (розміром 35x45мм) дитини, якщо йому виповнилося 7 років;
 • Копію свідоцтва про народження дитини;
 • Декларацію про те, що дитина є іноземцем або особою без громадянства;
 • Копію паспорта громадянина України або іншого документа, що підтверджує перебування одного з батьків дитини у громадянстві України;
 • Заява дитини віком від 14 до 18 років про згоду на набуття громадянства України;
 • Копію документа, що підтверджує перебування одного з батьків дитини у громадянстві іншої країни.

Внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства.

Перелік необхідних документів

Для оформлення набуття громадянства України дитиною, мати якої є іноземкою або особою без громадянства, а батьком визнано громадянина України (ч. 1 ст. 15 Закону), один з батьків або іншої законної представник дитини подає такі документи:

 • Заява встановленого зразка про оформлення громадянства України дитини;
 • Дві фотографії (розміром 35x45мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років;
 • Копію свідоцтва про народження дитини;
 • Копію паспорта громадянина України або іншого документа, що підтверджує перебування батька дитини у громадянстві України;
 • Копію рішення суду про визнання батьківства;
 • Копію документа, що підтверджує, що мати дитини є іноземкою або особою без громадянства;
 • Заява дитини віком від 14 до 18 років про згоду на набуття громадянства України.

З інших підстав, передбачених міжнародними договорами України.

Перелік необхідних документів

Крім того, для встановлення належності до громадянства України відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону, особа, яка за станом на 24 серпня 1991 року постійно проживало на території України і перебувала в громадянстві колишнього СРСР, але не має в паспорта громадянина колишнього СРСР відмітки про прописку, що підтверджує факт його постійного проживання на території України на зазначену дату, подає :

 • Заява про встановлення належності до громадянства України;
 • Копію паспорта громадянина колишнього СРСР. У разі відсутності паспорта громадянина колишнього СРСР, подається довідка територіального органу Державної міграційної служби України про встановлення особи і про те, що за станом на 24 серпня 1991 року особа перебувала в громадянстві колишнього СРСР (за наявності документів, що підтверджують даний факт);
 • Судове рішення про встановлення юридичного факту постійного проживання особи на території України за станом на 24 серпня 1991 року.

Законодавчі терміни оформлення громадянства України

За підставами надання громадянства, рішення по яких приймається органами Державної міграційної служби України, термін розгляду заяв складає до трьох місяців. За підставами надання громадянства, рішення по яких приймається Президентом України, термін розгляду заяв складає до одного року. Крім того, відповідно до закону, загальний термін безпосереднього виконання вищевказаних рішень з питань громадянства не повинен перевищувати одного місяця, після їх прийняття.

 

Результат отримання громадянства України

Особа, щодо якої винесено рішення про надання громадянства України, реєструється громадянином України внаслідок чого такій особі видається відповідна довідка. На підставі цієї довідки, особам, які проживають на території України, відповідні органи міграційної служби України, а особам, які постійно проживають за кордоном - дипломатичні представництва і консульські установи України видають паспорти громадян України і паспорта громадян України для виїзду за кордон, відповідно. Разом з тим, іноземним громадянам, які отримали громадянство України і зобов'язалися припинити іноземне громадянство, видаються тимчасові посвідчення громадянина України та лише після надання цими особами в установленому законом порядку документа про припинення іноземного громадянства або декларації про відмову від іноземного громадянства, їм, замість тимчасових посвідчень громадянина України, в залежності від місця проживання, видаються паспорти громадян України або паспорта громадян України для виїзду за кордон.

У наші послуги входить (в комплексі або частково, на Ваш розсуд):

1. Надання детальної консультації в сфері імміграції в Україну і отримання громадянства України.

2. Підготовка повного пакету необхідних документів для оформлення громадянства.

3. Юридичний супровід подачі документів до відповідних органів Державної міграційної служби України.

4. Юридичний супровід усього процесу оформлення громадянства, аж до отримання особою паспорта громадянина України, а також подальшої реєстрації місця проживання (прописки) в Україні.

5. Подальше консультування особи з будь-яких питань, що цікавлять, а при необхідності і бажанні, також юридичний супровід деяких наступних процесів, зокрема, в оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт). Реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), посвідчення водія, а також надання допомоги і супровід в реєстрації бізнесу в Україні, отримання ліцензій, сертифікації. Покупки нерухомості і т.д.

Відмінними рисами нашої компанії від інших організацій в міграційній сфері, зокрема, є:

 • Компетентність - на ринку міграційних послуг ми є лідерами, як в питанні якості послуг, що надаються, так і в наявності практики, і величезного досвіду у вирішенні унікальних, і найскладніших за своєю суттю юридичних завдань.
 • Індивідуальний підхід до кожної людини, в зв'язку з унікальністю кожної ситуації.
 • Максимальна оперативність як в процесі юридичного аналізу Ваших документів і ситуації, так і безпосередньо в процесі оформлення громадянства.
 • Юридичний супровід процесу підготовки та оформлення також попередніх документів, необхідних для оформлення громадянства. Ми готові сприяти Вам у підготовці навіть тих документів, які безпосередньо і нерозривно пов'язані з Вашої особистістю, в тому числі запитувати і відновлювати документи з інших країн.
 • Ми вимагаємо від Вас мінімум з необхідних для оформлення громадянства документів. Ми задовольняємося тими документами, які у Вас є, і в разі відсутності будь - яких з них, ми готові сприяти в їх відновленні або оформленні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстрація іноземців

Іноземці та особи без громадянства, які проживають в Україні на законних підставах, можуть тимчасово перебувати на території країни, зареєструвавши паспортні документи в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Первинною реєстрацією терміном на 90 днів є штамп Державної прикордонної служби України в паспорті іноземця при перенесенні ним українського кордону.

Для продовження терміну перебування іноземців та осіб без громадянства подаються такі документи:

У разі, якщо приймаючою стороною є фізична особа:

 • заяву приймаючої сторони
 • заяву іноземця чи особи без громадянства
 • паспортний документ іноземця з перекладом
 • паспортний документ приймаючої сторони
 • документ на житло для реєстрації іноземця чи особи без громадянства
 • фотографії
 • квитанції про сплату послуг ВВІРу і державного мита за продовження терміну перебування.

У разі, якщо приймаючою стороною є юридична особа:

 • клопотання приймаючої сторони
 • заяву іноземця чи особи без громадянства
 • паспортний документ іноземця з перекладом
 • паспортний документ керівника юридичної особи та / або уповноваженої ним особи
 • копія виписки з Єдиного державного реєстру
 • копія наказу про призначення відповідальних осіб
 • документ на житло для реєстрації іноземця чи особи без громадянства
 • фотографії
 • квитанції про сплату ВВІРу і державного мита за продовження терміну перебування.

Продовження терміну перебування оформлюється шляхом проставлення в паспортному документі штампа, який скріплюється реєстраційною печаткою органу, який прийняв рішення. Штамп проставляється на першій вільній сторінці паспортного документа поряд з візою чи наявною відміткою про реєстрацію.

Термін перебування продовжується на весь період існування підстав, зазначених у заяві, але при цьому час перебування в Україні іноземця чи особи без громадянства не повинен перевищувати 180 днів з дати останнього в'їзду.

Питання про продовження терміну перебування понад вказаний термін розглядається органами Державного міграційної служби України, щодо іноземців та осіб без громадянства, які:

 • навчаються в навчальних закладах України
 • подали заяву про отримання дозволу на імміграцію
 • мають статус закордонного українця, а також їх подружжя та діти у разі спільного в'їзду та перебування на території України
 • мають родинні стосунки з громадянином України або іноземцем чи особою без громадянства, які мають Тимчасовий або Посвідка на постійне проживання
 • засудження на території України до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.

Деякі категорії іноземців та осіб без громадянства можуть звільнятися від реєстрації паспортних документів на підставі відповідних міжнародних договорів України.

Бізнес - Віза

Бізнес - віза оформляється іноземними громадянами в консульстві України за кордоном, на підставі запрошення від українського підприємства, терміном від шести місяців і вище. Після чого іноземець в'їжджає на територію України, вже з проставленою візою.

Відповідно до закону, перебування іноземців на території України та їх реєстрація проводиться в такому порядку: для іноземців та осіб без громадянства, які прибули з країн з візовим порядком в'їзду - на період дії візи, але не більше ніж на 90 діб для іноземців та осіб без громадянства, які прибули з країн з безвізовим порядком в'їзду - на 90 днів, якщо інший строк не визначений в міжнародних договорах. Це означає, що, якщо між Україною і країною, з якої перебуває іноземець, встановлений безвізовий режим, то цей іноземець має право перебувати на території України протягом 90 діб протягом 180 діб. Таким чином, загальний термін перебування іноземця не повинен перевищувати 90 діб, але цей термін може бути розділений на частини, в загальній сукупності становить 90 діб.

Якщо іноземець бажає перебувати на території України понад вищевказаного терміну, то, відповідно до закону, у нього є такі можливості:

 • оформлення бізнес - візи за кордоном на більш тривалий термін

(Наприклад, на 1 рік) і подальша реєстрація в ОВІРі.

 • оформлення дозволу на працевлаштування в Україні терміном на 1 рік і подальше отримання Тимчасового Віда на проживання.
 • оформлення Постійного Віда на проживання в Україні (за наявності законних підстав).
 • отримання громадянства України (при наявності законних підстав).

Отримання дозволу на імміграцію, оформлення Постійного і Тимчасового дозволу на проживання або громадянства - це досить трудомісткий процес і при самостійному здійсненні може займати дуже багато часу. Наша компанія допоможе Вам пройти дані процедури в найкоротші терміни.

 

 

 

 

 

Правовий захист інтересів іноземних громадян та осіб без громадянства

Згідно з чинним законодавством України, порушеннями іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні є:

 • Проживання без документів, що підтверджують право проживання в Україні, проживання за недійсними документами або документами, термін дії яких закінчився.
 • Працевлаштування без відповідного дозволу на це, якщо необхідність такого дозволу передбачено законодавством України.
 • Недотримання встановленого порядку пересування і зміни місця проживання.
 • Ухилення від виїзду з України після закінчення визначеного терміну перебування.
 • Порушення правил транзитного проїзду через територію України.
 • Недодержання іноземцями та особами без громадянства встановленого порядку реєстрації.
 • Порушення встановленого терміну перебування в Україні, виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України.

Отже, перераховані вище види адміністративних право порушень є підставами для прийняття рішення про видворення за межі України, які, в свою чергу, можуть негативно вплинути на інтереси цих іноземців, зокрема, відрив від комерційної діяльності, освіти і т.д.

Останнім часом почастішали випадки, коли іноземці та особи без громадянства безпідставно залучаються до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, чим порушуються їх права і законні інтереси.

У цих випадках іноземні громадяни та особи без громадянства потрапляють в безвихідну ситуацію, частіше навіть не усвідомлюючи, що наслідком залучення їх до адміністративної відповідальності є видворення за межі України, що передбачає також заборону в'їзду в Україну на певний термін. Тоді мета, з якою іноземець прибуває в Україну, то це комерційна діяльність або політичний притулок, стає недоступною.

Таким чином, слід зазначити, що на сьогоднішній день існує можливість уникнути такої ситуації і відновити порушені права і законні інтереси іноземців або осіб без громадянства.

У зв'язку з цим, пропонуємо Вам розглянути наступні пропозиції вирішення Ваших питань і проблем з органами міграційної служби і співробітниками органів внутрішніх справ:

1. Забезпечення законності перебування іноземця або особи без громадянства на території України:

 • Оформлення дозволу на працевлаштування в Україні;
 • Допомога в оформленні запрошень для в'їзду в Україну;
 • Реєстрація юридичних осіб в УГІРФО як суб'єктів підприємницької діяльності, які беруть іноземних громадян.

2. Продовження термінів перебування іноземців або осіб без громадянства в Україні від двох до дванадцяти місяців, в разі здійснення суб'єктами владних повноважень незаконних дій, спрямованих на видворення громадян за межі України, що передбачає:

 • Отримання довідки про подання заяви на отримання статусу біженця, що позбавляє співробітників органів внутрішніх справ можливості адміністративного затримання іноземців або осіб без громадянства та подальшого примусового направлення їх у пункти тимчасового затримання;
 • Оскарження незаконних дій співробітників органів внутрішніх справ про видворення з території України до вищестоящого органу;
 • Оскарження незаконних дій співробітників Державного комітету України у справах національностей та релігій;
 • Подача позову в адміністративний суд про визнання незаконним дій суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності або видворення, що призупиняє дію цього рішення і дає право вільного пересування по території України.

Дана послуга включає в себе:

1. Докладний правовий аналіз конкретної ситуації, що виникла в результаті незаконних дій суб'єкта владних повноважень щодо іноземця, особи без громадянства.

2. Складання позовної заяви та подача безпосередньо до канцелярії суду.

3. Контроль за відкриттям судового провадження за позовною заявою про визнання незаконним дій суб'єктів владних повноважень.

4. Представлення інтересів клієнта безпосередньо в судових засіданнях за позовом про визнання незаконними дій суб'єкта владних повноважень, що передбачає:

 • Складання клопотань, пов'язаних з розглядом судове справи;
 • Складання письмових пояснень для додаткового аргументування правової позиції Клієнта;
 • Подача усних пояснень щодо заявлених позовних вимог, в судових засіданнях;
 • написання дисциплінарної скарги на незаконні дії судді, які впливають на об'єктивний і неупереджений розгляд справи.

5. Оскарження постанови адміністративного суду в апеляційному порядку в разі відмови в задоволенні позовних вимог, що включає:

 • Детальний аналіз аргументованості правової позиції адміністративного суду щодо відмови в задоволенні позовних вимог у відповідності до норм чинного законодавства України;
 • Складання апеляційної скарги на постанову адміністративного суду про відмову в задоволенні позовних вимог і подачею скарги безпосередньо до канцелярії суду апеляційної інстанції;
 • Контроль за відкриттям апеляційного провадження за апеляційною скаргою на постанову адміністративного суду про відмову в задоволенні позовних вимог;
 • Представлення інтересів клієнта безпосередньо в судових засіданнях за апеляційною скаргою на постанову адміністративного суду про відмову в задоволенні позовних вимог.